Minne gård ligger vakkert og sentralt plassert på Minnesund. Frem til 1927 lå gården nede ved Mjøsas bredd og var skysstasjon,  men grunnet flom ble de gamle bygningene flyttet dit hvor de ligger i dag. En del av bygningene ligger igjen og er nå en del av Mjøssamlingenes sjøfartsmuseum. 

I dag dyrkes det i hovedsak poteter, gulrøtter og korn på gården. Dyrkinga drives av Minne Gård AS.

Den gamle låven er i dag omgjort til et moderne arrangementlokale med flere rom og muligheter for alle slags selskap. Vi kan tilby lokaler hvor man kan arrangere alt fra små møter til store bryllup og konsertarrangementer. 

Veslebygningen er en tømmerbygning fra midten av 1800-tallet som kan leies for overnatting med en kapasitet på opp til 8 personer fordelt på to leiligheter.

Vi har full skjenkebevilgning og lar det være fullstendig opp til deg hva slags mat du ønsker på ditt arrangement. Når det gjelder åpningstid så følger vi gjeldende regler når det gjelder skjenkebevilgning, men ellers er det opp til leietaker hvor lenge arrangementet skal vare. 

Minne Gård AS